Polemik Sumbangan Pembangunan Masjid, Agar Mendapatkan Pahala yang Lebih Besar