Membahagiakan Diri Sendiri Sebelum Orang Lain, Benarkah?