Jamak Shalat Maghrib, Dengan Imam Sholat Isya Qoshor, Apa Boleh?