Apakah Kita Tetap Memuliakan Tamu Walaupun Dihina?