Apakah Kain Ihram Boleh Dipergunakan Untuk Kain Kafan?