Apa Boleh Menetapkan Corona Adalah Azab Atas Suatu Kaum?